ozpomocpsom@gmail.com

IČO: 42252334

Číslo účtu: 3085163258/0200

IBAN: SK0902000000003085163258

SWIFT: SUBASKBX