VEREJNÁ ZBIERKA – VYHODNOTENIE

Od 31.12. 2014 do 30.11. 2015 prebiehala zbierka pre psíkov v našej opatere. Pridané vyhodnotenie.

29.2. 2016 – VYHODNOTENIE

Na základe rozhodnutia 00-2014-030563, z dňa 24.11.2014 bola povolená zbierka finančných prostriedkov pre občianske združenie Pomoc Psom.

Zbierka prebiehala nasledovne:

Oznámenie o začatí verejnej zbierky bolo zverejnené na webovej stránke www.ozpomocpsom.sk.

Finančné prostriedky sa zbierali od 31.12. 2014 – 30.11. 2015 do uzamykateľných pokladničiek, ktoré boli umiestnené v predajniach: Akva Poseidon s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1, Humenné, 066 01 Július Kišš – Adriana, Rozličný tovar, Orgovánová 53, Veľké Kapušany, 079 01 Chovprodukt, Hlavná 58, Veľké Kapušany, 079 01 Pokladnička v objekte Veterinárna ambulancia, MVDr. Andrea Orszhágová, Krymská 5, Michalovce, 071 01 nakoniec umiestnená nebola.

Finančné prostriedky boli vložené na účet občianskeho združenia Pomoc Psom SK15 0200 0000 0033 9441 2051. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie vet. ošetrení psov v držbe občianskeho združenia Pomoc Psom, na nákup liekov a krmiva, z ktorých prikladáme doklady a taktiež prikladáme aj zápisnicu zo sčítavania finančných prostriedkov a výpisy z účtu z banky.

Vyúčtovanie:

Náklady: 30,40 eur (náklady súvisiace s vedením účtu, vyhotovením výpisu)

Hrubý výnos: 440,33 eur

Čistý výnos: 409,33 eur

Použitie vyzbieraných prostriedkov:

 

 

Číslo zbierky: SVS-OVS3-2014/030563

Schválená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Sekcia verejnej správy – odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Prispieť môžete do stacionárnych pokladničiek na týchto miestach:

Akva Poseidon s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1, Humenné, 066 01

Július Kišš – Adriana, Rozličný tovar, Orgovánová 53, Veľké Kapušany, 079 01

Chovprodukt, Hlavná 58, Veľké Kapušany, 079 01

Veterinárna ambulancia, MVDr. Andrea Orszhágová, Krymská 5, Michalovce, 071 01

 

Vyhodnotenie zbierky bude zverejnené na webe.

 

Za každý príspevok Vám srdečne ďakujeme:)

Comments are closed.