Našim cieľom je zachrániť čo najviac zvierat, ktoré človek sklamal a odhodil.

Chceme zapáliť ďalších nadšencov, najmä mladých ľudí, aby prehodnotili svoj životný postoj, ochutnali prácu dobrovoľníkov a ponúkli svoj talent.

Veríme, že sa nám postupne vzrastajúcou osvetovou činnosťou podarí humánnym spôsobom znížiť stav opustených zvierat na Slovensku a ľudia pochopia, čo je to zodpovednosť.


 

Naše plány:

 

KastraČný program

Každý dospelý prijatý pes je u nás kastrovaný. Kastračný program by sme chceli ďalej rozšíriť aj v dedinách a rómskych osadách, kde ľudia nemajú peniaze na kastráciu (prípadne ju nechcú zaplatiť)

OSVETA

Osveta je jeden z najdôležitejších plánov. Chceme rozšíriť rad dobrovoľníkov o ľudí, ktorí by stíhali robiť viac prednášok v školách, na verejných podujatiach. Ak nám viete pomôcť s tlačou letákov a propagačných materiálov, ozvite sa na ozpomocpsom@gmail.com

Spolupráca so samosprávami

Postupne by sme chceli pomôcť vybudovať min. odchytové koterce v okolitých obciach. Prípadne karanténne zariadenia, či útulky.