ROK 2017

 • 23 psíkov nám ostalo z minulého roka, v roku 2017 sme prijali 45 psíkov a 10 mačiek, 1 psík sa vrátili z adopcie
 • Adoptovalo sa 58 psíkov a mačiek, z toho 38 na Slovensku, 17 v Česku, 2 psíkovia našli domov  v Nemecku vďaka organizácii  http://tierschutz-lemuria.de/ a kocúrik Taron cestoval do Rakúska vďaka pomoci OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
 • Za dúhový most odišli kvôli chorobám 3 psíkovia
 • Momentálne u nás čaká na nový domov 18 chlpáčov
 • V júni sme boli besedovať o našom združení s deťmi na základných školách v Udavskom a v Humennom
 • Aj tento rok sme sa zúčastnili akcie Nájdite sa v Košiciach, žiaľ sa neadoptoval žiadny náš psík
 • Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili finančne, materiálne, fyzicky, najmä  spol. http://www.akvaposeidon.eu/

ROK 2016

 • 30 psíkov nám ostalo z minulého roka, v roku 2016 sme prijali 43 psíkov, 3 psíkovia sa vrátili z adopcie
 • Adoptovalo sa 52 psíkov, z toho 37 na Slovensku, 7 v Česku a 9 psíkov našlo domov  v Nemecku vďaka organizácii  http://tierschutz-lemuria.de/
 • Domov našla aj jedna mačička
 • Za dúhový most odišiel deduško Lucky, ktorý u nás prežil spokojné posledné mesiace
 • Momentálne u nás čaká na nový domov 23 chlpáčov
 • Opäť sme robili osvetu na základných školách v Humennom a Michalovciach a rozprávali sme sa aj s deťmi z MŠ Staré
 • Zúčastnili sme sa aj prvej akcie Nájdite sa v Košiciach, kde našli domov 2 psíkovia
 • Už tradične sme rok ukončili venčením na Vianoce, psíkovia sa opäť potešili mnohým darčekom, najmä od zákazníkov http://www.akvaposeidon.eu/
 • Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili finančne, materiálne, fyzicky alebo akokoľvek inak a tešíme sa spolu s vami na ďalší rok:)

rok 2015

 • 39 psíkov nám ostalo z minulého roka, v roku 2015 sme prijali 51 psíkov a 1 mačičku, 3 psíkovia sa vrátili z adopcie
 • Adoptovalo sa 62 psíkov, z toho 36 na Slovensku, 6 v Česku a 20 psíkov našlo domov  v Nemecku vďaka organizácii  http://tierschutz-lemuria.de/, jeden psík bol vrátený pôv. majiteľom
 • Za dúhový most sme tento rok našťastie neodprevadili žiadneho chlpáča
 • V januári a novembri sme prednášali o našich psíkoch na dvoch základných školách v Humennom
 • Rok sme ukončili vianočným venčením v KS Strážske, kde sa vyzbieralo množstvo darov pre psíkov
 • Počas tohto roka sme postupne začali rušiť depozit vo Veľkých Kapušanoch, momentálne sú tam poslední dvaja psíkovia (jeden rezervovaný), naplno sa budeme venovať psíkom v karanténnej stanici v Strážskom a psíkom v dočasných opaterách
 • Menilo sa aj personálne obsadenie združenia, z ktorého odišli Andrea a Alena, ktorým veľmi pekne ďakujeme za doterajšiu pomoc
 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí aj tento rok akokoľvek priložili ruku k dielu, najmä našim adoptívym rodinkám, dočaskárom, venčiarom, podporovateľom finančným aj materiálnym a spol. http://www.akvaposeidon.eu/

rok 2014

 • 35 psíkov nám ostalo z minulého roka, 111 sme prijali počas tohto roka, 1 psík sa vrátil z adopcie z min. roka.
 • Adoptovalo sa 101 chlpáčov, 1 bol vrátený pôv. majiteľke. 59 psíkov sa adoptovalo na Slovensku, 19 psíkov našlo svoje domovy v Česku 1 vo Švajčiarsku  a 22 chlpáčov v Nemecku vďaka organizácii  http://tierschutz-lemuria.de/
 • Za dúhový most sme odprevadili 6 psíkov…
 • Počas roka u nás mladí dobrovoľníci realizovali 3 akcie Komprax, vďaka ktorým sme vylepšili depozit aj karanténnu stanicu v Strážskom
 • V apríli a septembri sme sa zúčastnili na akciách Nájdite sa v Bratislave, v máji sme boli so psíkmi na ZŠ Kudlovská v Humennom vrámci projektu Zelená škola
 • Deň detí sme trávili so združením Eurocanis na akcii v Humennom a o týždeň na to sme kompletne zrekonštruovali KS Strážske
 • 31.12.2014 sme podpísali zmluvu s mestom Strážske o prenájme mestskej karanténnej stanice v Strážskom
 • ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám v tejto činnosti pomáhajú a tešíme sa na nových dobrovoľníkov v ďalšom roku! :)

 

ROK 2013

 • 23 Chlpáčov nám ostalo z minulého roka, 104 psíkov sme prijali počas roka 2013.
 • Adoptovalo sa 88 psíkov, z toho 11 v našlo svoj domov v Nemecku, za čo vďačíme organizácii http://tierschutz-lemuria.de/ 26 v Česku, za čo vďačíme najmä http://home4pets.cz/ a 51 psíkov sme umiestnili u nás.
 • 4 psíkovia nám bohužiaľ uhynuli, napriek našej maximálnej snahe o ich záchranu…
 • K 31.12.2013 máme vo svojej opatere 35 psíkov.
 • 5.10.2013 sme sa zúčastnili akcie Nájdite sa v Bratislave (domov našli 2 psíkovia) a 22.11.2013 sme zorganizovali prednášku pre deti na ZŠ v Zálužiciach.
 • Podarilo sa nám vykastrovať niekoľko mačiek aj psíkov z ulice a nadviazať spoluprácu s ďalšími OZ.
 • Ďakujeme srdečne všetkým, ktorí nám aj v uplynulom roku pomáhali finančne, materiálne, fyzicky – prevozmi, dočaskami, venčením alebo akokoľvek inak:)

Rok 2012

 • OZ Pomoc Psom vzniklo oficiálne 7.11. 2012. November sa niesol v znamení papierovačiek, registrovaní, tvorby stránky na FB a webu. Koncom novembra (28.11. 2012) sme našu činnosť naplno rozbehli.
 • Z bývalého občianskeho združenia (OZ Centrum osvety chovateľov spoločenských zvierat) sme prevzali 21 psíkov a 1 mačičku do našich opaterí. Takisto sme pod patronát prevzali 6 psíkov, kt. čakajú na nové domovy u svojich záchrancov.
 • Ako samostatné OZ sme prijali 4 fenky.
 • V roku 2012 svoj domov našli 4 psíkovia.
 • Ku 31.12. máme vo svojich opaterách 22 psíkov a jednu mačičku, ďalších 6 psíkov čaká na svoj nový domov u záchrancov.
 • Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nám pomáhajú fyzicky, materiálne a finančne. Bez vás by sme to nezvládli.
 • Zároveň veríme, že sa v nasledujúcom roku nájde ešte viac ľudí ochotných pomôcť:)